Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

ΝΑΙ στο Λαϊκό Μέτωπο για μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ

  Με την  περαιτέρω διάσπαση, κατακερματισμό και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που προετοιμάζει η κυβέρνηση , εξακολουθώντας να εφαρμόζει τις ακραίες,ξανα- αποτυχημένες  νεο-φιλελεύθερες συνταγές , μόνο δυσάρεστες επιπτώσεις θα υπάρξουν για τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες και τους ιδιώτες καταναλωτές.